De Wendhorst Heerde 16 maart 2019

De Wendhorst Heerde  Door: Frans Esselink

De bewoners van verzorgingshuis De Wendhorst in Heerde hadden op zaterdagochtend, 16 maart 2019, verschillende gezellige bezigheden, verzorgd door “doet.nl". Aansluitend werd tijdens de lunch genoten van pannenkoeken. Om de dag helemaal compleet te maken kwam het Gelders Politie Mannenkoor in de middag om op uitnodiging van bewoner Jan Oosterhoff een optreden te verzorgen. Jan Oosterhoff, die bevriend is met de voorzitter van het koor, Rijk van Ark, heeft in het verleden gezongen in het Christelijk Mannenkoor De Lofzang in Heerde en bezocht regelmatig optredens van het Gelders Politie Mannenkoor.

 

De leden van het koor werden om twee uur in de middag gastvrij ontvangen met koffie en cake. Om precies halfdrie stelde het koor zich op in de recreatiezaal, die met ongeveer zestig toehoorders goed gevuld was. Enkele bewoners waren van de vermoeiende bezigheden in de ochtend in slaap gevallen, maar bij de eerste klanken waarmee muzikaal begeleidster Anna Seijmonsbergen een aria uit opera Norma uit de piano toverde was iedereen wakker.

Door een armbreuk van dirigent Jan Hulshof moest het koor twee weken eerder een optreden afzeggen. De arm wilde nog niet goed meewerken, maar dat was niet te merken tijdens het dirigeren. Het koor zong voor de pauze acht nummers, waaronder het bekende “Hallelujah” van Leonard Cohen en “Stay with me till the morning” van Vicky Brown. Er werd na elk nummer luid geapplaudisseerd en veel bewoners bewogen mee met de muziek.

Veel te vroeg kwam de pauze, waarin iedere bewoner en bezoeker werd voorzien van een drankje en een hapje. Ook voor de koorleden werd goed gezorgd door vriendelijk personeel en vrijwilligers.

Na de pauze werd begonnen met “You raise me up" gevolgd door zeven nummers, waaronder “The Rose” van Bette Midler en “Sailing" van Rod Stewart. Tot slot zong het koor “Mijn Nederland”, een nummer waarin nagenoeg iedere toehoorder het refrein meezong.

Een zaterdagmiddag waarin de leden van het Gelders Politie Mannenkoor kunnen terugkijken op een geslaagd optreden. Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder heeft zich verdiept in het effect van muziek op de hersenen. Daarbij heeft hij aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen de verschillende gebieden in het brein. Hoe sterk ook hersenfuncties achteruit zijn gegaan, muziek kan worden ingezet om te communiceren via emoties en lichaamstaal.

De vrolijke gezichten, het meebewegen, de maat meetrommelen door de mensen waarvan een aantal niet goed aanspreekbaar is, geeft inderdaad aan dat muziek een uitstekend middel is om mensen met dementie tot activiteit te bewegen. Dat mee te beleven maakt de middag ook voor het Gelders Politie Mannenkoor de moeite meer dan waard.

 

Inloggen

Fotoalbum