Kerstviering Matenhof en afsluiting Play In

Kerstviering 2018 in De Matenhof.          Door Frans Esselink

Wat kan er positief zijn aan een grauwe decembermiddag? Het antwoord vond men in woon-zorgcentrum De Matenhof in Apeldoorn, waar op donderdag 20 december om 15.30 uur een kerstviering begon met medewerking van het Gelders Politie Mannenkoor onder leiding van dirigent Jan Hulshof en begeleidster Anna Seijmonsbergen.

 

De recreatiezaal in De Matenhof was in kerstsfeer gebracht met een kerstboom en kerstverlichting door de gehele ruimte. Na een kort welkomstwoord van Bettine Mons, die de algehele leiding had, werden drie kaarsen aangestoken.

Daarna volgde een samenzang “Komt allen tezamen” met het Gelders Politie Mannenkoor en ondersteund door Anna Seijmonsbergen op de piano. Een deel van de toehoorders zong wat bescheiden mee. Men moest nog even wennen.

Het koor opende met “Vrede” gevolgd door een kerstbewerking van het “Hallelujah” van Leonard Cohen.

Door Envoy (afgevaardigde) Coby Vredenburg-Schouten van het Leger des Heils werd in een kerstverhaal verteld hoe door een gebod van keizer Augustus, Jezus in een stal in Bethlehem is geboren. Daarna werd via een presentatie door kinderen het kerstverhaal op een wat kinderlijke wijze verteld.

Na opnieuw een samenzang, waarbij de toehoorders zich nu duidelijk meer lieten gelden, droeg Diet Poorters een gedicht voor. Het koor zong “You raise me up” en Joy to the world.”

Bette Mons droeg ook een gedicht voor en Coby Vredenburg-Schouten ging verder met het kerstverhaal. Gezamenlijk werd “Nu zijt wellekome” gezongen.

De pauze werd aangekondigd met de belofte dat er chocolademelk werd rondgebracht met iets lekkers. Voor de leden van het Gelders Politie Mannenkoor was daarvoor een ruimte op de eerste etage gereserveerd. Vol verwachting keek men uit naar de chocolademelk, maar… vergeten? Geen probleem. Het koor kwam tenslotte om te zingen. In allerijl werd de koffiemachine aangezet en na een minuut of tien was er verse koffie. Enkele minuten later kwam iemand melden dat men met smart op het koor zat te wachten.

Plichtsgetrouw lieten de koorleden de koffie staan en spoedde men zich naar de recreatieruimte. Te laat… Coby Vredenburg-Schouten had kennelijk de regie overgenomen. Zij dirigeerde de bewoners bij “Stille nacht, heilige nacht” en begon aansluitend met een kerstverhaal van kinderboekenschrijver W. G. van der Hulst. De opmerking van Bettine Mons dat eerst het koor nog moest zingen wuifde ze weg en ze begon een wat lang verhaal over een arm jongetje met een zieke moeder en chocolademelk.

Het koor kon toch nog “Unto us a child is born” en “Weinachtsglocken” zingen.

Na een korte mediatieve gedachte had Coby Vredenburg-Schouten de tijd volgepraat en sloot ze af met een dankgebed en de zegen. Daar was niet iedereen het mee eens en op verzoek zong het koor nog “Go tell it on the mountain”.

Teleurstelling bij een aantal bezoekers die graag het op programma staand “King All Glorious” hadden willen horen. Tot slot werd gezamenlijk het “Ere zij God” gezongen. Het was aandoenlijk om te zien hoe velen vol overgave het lied staand meezongen.

In de afsluiting bedankte Bettine Mons het koor, de vrijwilligers en de medewerkers. Na nog wat huishoudelijke informatie kon het koor vertrekken naar een Chinees restaurant op de Eglantier. Om halfzes zou daar een buffet klaar staan, maar dat had men kennelijk niet goed begrepen. Het eten moest nog worden klaargemaakt. Normaal was dat niet erg geweest, maar het koor moest om halfacht zingen in de Grote kerk in Epe.

Alle koorleden waren op tijd en voor een volle kerk gaf het koor een half uur een voorproefje op kerstmis. Het slotnummer “King all Glorious” waarin Ab Leppers de solopartij voor zijn rekening nam, was onder orgelbegeleiding van Ane Mulder een goede afsluiting van het optreden.

 

 

 

Inloggen

Fotoalbum