Optreden Koningsdag 2018

Optreden Koningsdag    Door: Frans Esselink

Koningsdag 2018. Om 10.00 uur in de ochtend kwamen de leden van het Gelders Politie Mannenkoor (GPM) op de parkeerplaats van de Koningin Wilhelmina school aan de Professor Röntgenstraat in Apeldoorn, om onder een matig zonnetje naar de muziektent in het Oranjepark te lopen.

Het GPM was op uitnodiging aanwezig in het Oranjepark om de opening van Koningsdag 2018 een muzikaal tintje te geven. De opening zou om 11.00 uur plaatsvinden en stond dit jaar onder andere in het teken van de Hulpactie voor Sint-Maarten. Ruim voor 11.00 uur stond het koor opgesteld in de muziektent.

 

De zon liet het een beetje afweten en er stond een frisse wind, die in de muziektent erger leek dan daarbuiten.

Burgemeester John Berends kwam om 11.05 met in zijn gevolg de gedecoreerde plaatsgenoten en hun familie. Als bijzondere gast was er de plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Sint-Maarten.

De voorzitter van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn sprak over de zware schade die orkaan Irma in 2017 heeft aangericht in het Caribisch gebied, waar met name Sint-Maarten zwaar werd getroffen. De voorzitter wees erop dat dit jaar bijzonder was door de presentatie van de hulpactie voor Sint-Maarten.

Daarna bedankte de Plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Sint-Maarten het Nederlandse volk voor de hulp bij de wederopbouw.

Ook burgemeester John Berends memoreerde die ramp en kocht het eerste exemplaar van een door Caribische kunstenaars ontworpen verjaardagskalender met “Vorsten van Oranje” waarvan de opbrengst gaat naar Sint-Maarten. Hierna verklaarde hij Koningsdag voor geopend.

Terwijl het koor het Wilhelmus zong en daarna de Sint-Maarten Hymne werd gespeeld, werd naast de gebruikelijke vlaggen ook de vlag van Sint-Maarten gehesen.

Hierna zong het koor een medley van Oud Nederlandse liederen. Dit was op verzoek van de Oranjevereniging. Eigenlijk vinden meerdere koorleden deze liederen niet meer in deze tijd passen en tijdens het zingen kregen wij niet de indruk dat het, overigens beperkt, publiek enthousiast was. Men had van het GPM kennelijk iets meer verwacht.

Na een medley uit het repertoire van Vera Lynn, bleek het 12.00 uur te zijn en werd het koor verzocht de muziektent te verlaten. Nog een kort nummer mocht worden gezongen. Het werd “New York, New York” en dat viel bij de omstanders duidelijk in de smaak. Wandelaars bleven staan luisteren en enkelen swingden licht mee. De sfeer kwam erin, maar voor het koor was het afgelopen.

Teleurstellend voor de dirigent en de koorleden. Op verzoek van de Oranjevereniging had men voor een uur muziek ingestudeerd. Eerst de verzoeknummers gezongen en op het moment dat het echt gezellig werd was het afgelopen.

Ooit eerder heeft het Gelders Politie Mannenkoor in de muziektent gezongen. Toen was het geluid niet in orde en hadden wij besloten daar niet meer op te treden. Voor deze gelegenheid was ons verzekerd dat het geluid goed geregeld was. Dat klopte ook, hoewel af en toe een enorm gebrom uit de luidsprekers erg hinderlijk was. Ook muziek elders in het Oranjepark was storend.

Mocht Stichting Oranjefeesten Apeldoorn het Gelders Politie Mannenkoor ooit weer uitnodigen … ik weet zeker dat de meeste koorleden dan geen tijd hebben.

 

Inloggen

Fotoalbum