Uitvaart Jenny Kroon-Wijnbergen

Uitvaart Jenny Kroon-Wijnbergen          Door: Frans Esselink

 

Maandag 16 april was het Gelders Politie Mannenkoor (GPM-koor) in de Wilhelminakerk in Beemte Broekland om met enkele liederen het afscheid van Jenny Kroon-Wijnbergen bij te wonen.

Jenny, echtgenote van ons koorlid Peter Kroon, was nagenoeg altijd aanwezig als het koor een optreden had. Het was mede daarom een eer dat de koorleden haar de laatste eer mochten bewijzen door een kort optreden tijdens het afscheid.

 

In een koets werd Jenny naar de kerk gereden, waar organist dhr. Van den Brand de dienst opende met orgelspel: God is getrouw, zijn plannen falen niet.

Voorganger ds. Jolanda Al-van Holst sprak in het aanvangswoord de familie bemoedigend toe en verwelkomde vrienden en bekenden, die de kleine kerk voor een groot deel vulden.

Het GPM-koor zong onder leiding van dirigent Jan Hulshof ‘Roll Jordan Roll’.

Na een samenzang: ‘Geef vrede Heer’ werden voor oma kaarsen aangestoken door de kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De zoon haalde herinneringen aan zijn moeder op. Een rijk leven waarin hij terugkeek op een gelukkige jeugd.

Het GPM-koor zong ‘Love me Tender’.

In een overweging gaf ds. Jolanda AL-van Holst de levensloop van Jenny weer, waarin zij de betrokkenheid als moeder en oma benoemde. Ook vermeldde zij het vele werk dat Jenny met haar echtgenoot Peter verzette voor vluchtelingenwerk.

Na samenzang en gebed zong het GPM-koor ‘Amazing Grace’ een lied dat bij menig bezoeker emoties opriep.

Tot slot sprak ds. Jolanda Al-van Holst woorden van uitgeleide waarin ze met respect nog een keer de volledige naam van Jenny uitsprak. Voor de familie had ze een steen met daarop de volledige naam van Jenny. Die gaf ze aan de kleinkinderen om hem bij te leggen op de herinneringstafel achter in de kerk.

Na een laatste samenzang ‘Wat de toekomst brengen moge’ werd de kist, onder orgelmuziek, door de kleinkinderen en kinderen naar buiten gebracht, waarna Jenny per koets, onder een stralende zonnehemel, naar haar laatste rustplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn werd gebracht.

Het GPM-koor heeft op waardige wijze een steentje kunnen bijdrage aan het afscheid van Jenny Kroon- Wijnbergen.

Moge Peter, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de kracht vinden om hun leven zonder Jenny weer op te pakken.

Inloggen

Fotoalbum