Onder de Peperbus

Zingen onder de Peperbus                           Door: Frans Esselink

 

Vanuit Apeldoorn, rijdend over de IJsselbrug op de A28, rijst de Peperbus boven de gebouwen van Zwolle uit. De vijfenzeventig meter hoge toren in het centrum van de stad geeft toegang tot de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Dat was de plaats waar de leden van het Gelders Politie Mannenkoor op 30 april 2017 deelnamen aan een samenzang (=link), die voor een deel was gebaseerd op de verjaardag van onze koning.

 

Ruim een half uur voor aanvang stond een flinke rij bezoekers te wachten tot de kerkdeuren om 16.00 uur opengingen. Binnen een half uur zat de grote basiliek vol. Om 16.30 uur zette organist Gerwin van der Plaats in met “Op de grote stille heide” en werd het hoge kerkgebouw gevuld met stemmen van meer dan vierhonderd mensen, die daarna nog vier Oudhollandse liederen zongen.

Hierna trad het Gelders Politie Mannenkoor aan. Opgesteld voor het neogotische koor met een prachtig ciboriealtaar (een op vier zuilen rustend altaar in de vorm van een omgekeerde beker), opende het koor onder leiding van Jan Hulshof en op voortreffelijke wijze op de piano begeleid door Anna Seijmonsbergen-Schermers met “Vrede”, waarna een medley “Vera Lynn Forever” volgde.

Na opnieuw een samenzang zong het ruim zeventig personen tellende projectkoor “Looft en prijst hem, Jezus de machtige redder” onder leiding van Jenny van Ark. Voor de begeleiding op de piano tekende Wilco Veldkamp.

Door ds. Hans van Ark, die de algehele leiding had, werd het welkomstwoord gesproken. Na weer een samenzang zong het Gelders Politie Mannenkoor “Mijn Nederland”, waarbij op uitnodiging van de dirigent nagenoeg iedere bezoeker het refrein meezong.

In de overdenking door ds. Van Ark, sprak hij zijn bewondering uit over onze koning, die zeker na het interview op de televisie, de harten van velen veroverd heeft.

Ook liet hij de voorzitter van het Gelders Politie Mannenkoor, Rijk van Ark, naar voren komen. Hij maakte bekend dat de voorzitter, vanwege zijn jarenlange inzet in de Eper samenleving, op woensdag 26 april was benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Dit leverde een applaus op.

Het Gelders Politie Mannenkoor bracht “The Battle Hymn of the Republic” en werd daarbij ondersteund door slagwerker Ronald Bosman en trompettist Reinder Klei. Anna Seijmonsbergen- Schermers begeleidde het geheel op de piano. Een kippenvel moment. Het koor sloot af met “Going Home”.

Na het dankwoord van ds. Hans van Ark zong het projectkoor “Soon and very soon”, gevolgd door het slotlied “Nederland en Oranje” (op de melodie van Land of Hope and Glory), waarin het refrein door alle aanwezigen staand werd meegezongen.

De organist zette het “Wilhelmus” in, dat door de aanwezigen uit volle borst werd meegezongen. Hiermee werd de samenzang besloten.

Samen zingen. De weelderige Katholieke Basiliek was gevuld met mensen uit alle kerken en mensen die niet of niet meer met een kerk verbonden zijn. Het Gelders Politie Mannenkoor was begonnen met “Vrede”. Op deze middag was dat niet alleen een wens. Er heerste vrede en het gevoel van saamhorigheid en verbinding was sterk aanwezig.

Een mooie besteding van een zonnige zondagmiddag.

 

Inloggen

Fotoalbum