Jub. concert 5 november '16

Jubileumconcert                                                    door: Frans Esselink

Een succesvolle avond. Dat was zaterdag 5 november 2016 de mening van de leden van het Gelders Politie Mannenkoor. Ook dirigent Jan Hulshof was tevreden.

Mooi, maar de reactie van de toehoorders was voor het koor de beloning voor de repetities, die hebben geleid tot een gedeeltelijk nieuw repertoire.

“Ik heb geweldig genoten,” zei een mevrouw. “Een schitterende avond,” was de reactie van een echtpaar.

Het gaat te ver om alle reacties te benoemen, maar wat een toehoorster mij vertelde wil ik hier toch weergeven: “Ik zing in een gemengd koor,” zei ze, terwijl ik na het concert even in de hal liep. “Met veel plezier en bewondering heb ik van jullie optreden genoten. Jullie hebben een enorm volume. Dat kwam bij het eerste nummer echt binnen.

Bij ‘Roll Jordan Roll’ gebeurde dat weer en bij het slotnummer kreeg ik opnieuw kippenvel. Ik heb ook genoten van het optreden van Pearl Joan en de samenzang met haar vond ik helemaal het einde. Mijn bijzondere dank voor deze heerlijke avond.”

Wat moet ik hieraan toevoegen? De hele avond verliep in een goede sfeer. Het enthousiaste van de ruim 400 bezoekers was voelbaar en dat uitte zich bij de koorleden in een geconcentreerd optreden. Bij het duet uit ‘De Parelvissers’ werd bijna ademloos geluisterd naar de solisten Joop Egeter en Ab Leppers en zag ik enkele bezoekers ontroerd een traantje wegpinken.

Voor de pauze mochten Dick Modderkolk en ik het Jubileumboek, waar wij bijna drie jaar vol overgave aan gewerkt hebben, presenteren. Veel koorleden zullen verhalen die ze verteld hebben daarin terug vinden. Bijzondere gebeurtenissen, vrolijke en droevige,  geven het wel en wee van 25 jaar koorleven weer.

Het bleek een goede keus van de organisatie om Pearl Joan uit te nodigen. Na de pauze kwam ze op om 4 nummers te zingen. Een prachtige stem. Ze werd begeleid door onze muzikaal begeleidster Anna Seijmonsbergen-Schermers. Dat ze schitterende klanken uit een vleugel kan halen was bekend, maar ik heb vol bewondering genoten van haar spel tijdens de begeleiding van Pearl Joan.

Tot slot de gezamenlijke nummers met Pearl.  Na één keer oefenen in de middag zong zij ‘Who wants to live forever' en 'I’II stand by you’ perfect samen met het koor. Hieruit bleek duidelijk haar professionaliteit. Met de solo in het slotlied ‘King all Glorious’ liet ze horen waartoe ze met haar stem in staat was.

Mellany Sliep, bedankt voor de wijze waarop jij als een geroutineerd presentatrice het programma aankondigde.

Een zeer geslaagde avond. Ik denk dat ik namens alle koorleden spreek als ik het bestuur en de koorleden bedank. Zij hebben veel werk verricht om deze avond te realiseren.