Najaarsconcert 2014

Najaarsconcert GPM met medewerking van het KLM mannenkoor

Door: Frans Esselink

Op zaterdag 8 november stonden om zeven uur al mensen bij de Hofstad in Apeldoorn te wachten om het najaarsconcert (foto's) van het Gelders Politie Mannenkoor (GPM) bij te wonen. De zaal, die om halfacht open zou gaan was nog in gebruik voor de repetitie van het KLM Mannenkoor.

Om kwart over zeven was de repetitie afgelopen en vanaf dat moment stroomden de bezoekers binnen. Rond kwart voor acht begon men te denken over eventueel bijplaatsen van stoelen, maar tegen acht uur bleek dat er voldoende stond voor de ruim tweehonderdtachtig bezoekers.

Op zaterdag 19 oktober 2013 was het GPM op uitnodiging van het KLM Mannenkoor in de Paaskerk in Amstelveen, waar beide koren een concert, onder het motto ‘Samen de wereld rond’,  liederen uit bijna alle continenten brachten.

Nu, bijna een jaar later bracht het KLM Mannenkoor, op uitnodiging van het GPM een tegenbezoek.

Om precies acht uur betraden beide koren het podium. Voorzitter Rijk van Ark verwelkomde de bezoekers, die de grote ruimte van de kerk nagenoeg hadden gevuld.

Van Ark memoreerde dat het KLM Mannenkoor dit jaar het vijfenzestig jarig bestaan viert en feliciteerde hen daarmee, waarbij hij aan voorzitter Nico Draaijer een glazen trofee, met de tekst: ‘Van harte gefeliciteerd met jullie 65 jarig Jubileum’ met daaronder het logo van ons koor en enkele in het glas verwerkte noten, uitreikte.

Al snel gaf Rijk van Ark de microfoon over aan presentator Roy Niekamp, die aankondigde dat beide koren het concert, onder leiding van dirigent Jan Hulshof en begeleiding op de piano van Anna Seijmonsbergen, opende met ‘I’ll Wish I had given Him more’.

De koorleden van het GPM verlieten hierna het podium en onder leiding van dirigent Piet de Reuver en muzikale begeleiding van Robert Greuter, opende het KLM Mannenkoor met het ‘KLM lied’ en eindigden ze het eerste blok van zes liederen met ‘Rosen aus dem Süden’ van Johan Strauss.

Hierna maakte het KLM Mannenkoor plaats voor het GPM, dat opende met ‘Ons Gelderland’ en vervolgde met vijf liederen, waarvan het laatste een Macedonisch volksliedje ‘Bolen mi Lezi’.

In de pauze genoten de bezoekers van een gratis drankje en werden verschillende koorleden aangesproken. Unaniem vond men dat het een goed concert was.

Na de pauze opende het KLM koor met zeven werken, gevolgd door een zelfde aantal van het GPM.

Tot slot zongen beide koren onder leiding van dirigent Piet de Reuver en op piano begeleid door Robert Greuter, ‘Frieden’.

Beide koren bleven staan om onder leiding van Jan Hulshof en begeleiding van Anna Seijmonsbergen op piano, ondersteund door Ane Mulder op het orgel, het ‘Domine Salvam fac Reginam nostram’ te zingen.

De koorleden en dirigenten waren tevreden over de resultaten. Dat het een goed concert was kwam mede door de toehoorders, die na elk nummer enthousiast applaudisseerden. Zij lieten hun waardering blijken met een staande ovatie aan het eind van het concert.

Voorzitter Rijk van Ark bedankte de voorzitter van het KLM Mannenkoor voor de komst, waarop deze het woord nam en een miniatuur KLM vliegtuig overhandigde als herinnering aan het vijfenzestigjarig bestaan van het KLM Mannenkoor. Aan de koorleden van het GPM werd een herinneringspen uitgereikt. Daarna werd bloemen gegeven aan de dirigenten, de muzikaal begeleiders en de presentator.

Dirigent Jan Hulshof voelde kennelijk aan dat de toehoorders een toegift verlangden, waarop hij beide koren nogmaals het ‘Domine Salvam fac Reginam nostram’ liet zingen.

Hiermee werd een fijne avond afgesloten.

Inloggen

Fotoalbum