Van de voorzitter

      Op naar Vijfentwintig jaar Gelders Politie Mannenkoor

Dat het samengaan van zangers van de Koninklijke Marechaussee, Rijks- en Gemeentepolitie tot zo'n voortreffelijk resultaat zou leiden, had niemand ruim 20 jaar geleden bij de oprichting van het Gelders Politie Mannenkoor kunnen vermoeden.

 

Vanuit een "doen alsof fase" groeide het koor van 12 naar 18 leden. Als gevolg hiervan werd op 23 september 1991 het Gelders Politie Mannenkoor officieel opgericht. Het uitgangspunt was het bevorderen van de goede onderlinge sociale kontakten; derhalve was naast het beoefenen van de zangkunst, de gezelligheid tijdens de repetities belangrijk.

In de loop van de ruim 20 achter ons liggende jaren “groeit het koor groter”; het wil meer en wordt prestatiegericht. Dat het ook beter gaat, wordt de laatste tijd steeds vaker gehoord van toehoorders die ons in de loop van de tijd regelmatig hebben beluisterd. Het najaarsconcert op 8 november 2014 gaf wat dat betreft een duidelijk beeld. Veel bezoekers waren laaiend enthousiast over het koor.

Hoewel het sociale aspect zeker niet onbelangrijk is, is toch de doelstelling tijdens het groeiproces aangepast, namelijk:

“door middel van concerten een bijdrage leveren aan een goede verstandhouding tussen de burgerij en de politie. Daarnaast streeft het Gelders Politie Mannenkoor naar een goede samenwerking, zowel nationaal als internationaal, met andere politiekoren”.

Dit heeft onder andere geleid tot een goede verstandhouding met de overige nationale politiekoren. In 2005 werd met veel enthousiasme in Apeldoorn het 49e Nationaal Politieconcert georganiseerd.

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum werd een eerste CD opgenomen en van het Jubileumconcert op 12 november 2011 te Nunspeet met als titel "Met het Gelders Politie Mannenkoor de wereld rond" een DVD.  Beide zijn via de website van het koor (www. nogkoor.nl)  te bestellen.

Terugkijkend moet geconstateerd worden, dat er naast veel plezier en succes, ook moeilijke momenten zijn geweest, onder andere omdat het ledenaantal terug liep of de prestaties tegenvielen en hierdoor het enthousiasme van de leden verminderde.

In de afgelopen jaren is het Gelders Politie Mannenkoor uitgegroeid tot een volwaardig koor met ruim dertig leden en een rijk gevarieerd repertoire. Tevens zijn inmiddels enkele "tradities" ontstaan, zoals de jaarlijkse Kersttoer waar in verzorgingscentra, verpleegtehuizen en ziekenhuizen een kort optreden wordt verzorgd. En de bijna jaarlijkse deelname aan de Kerst “Play In”, in de Grote Kerk te Epe.

Dit wil echter niet zeggen dat we tevreden zijn en op onze lauweren gaan rusten. Het koor wil en kan nog blijven groeien, niet alleen kwalitatief maar zeker ook kwantitatief. Het zou prachtig zijn als het komende jaar het streefgetal van veertig leden zou kunnen worden gehaald en dat een aantal nieuwe jonge leden welkom zou worden geheten. Daartoe zijn de Statuten uitgebreid, zodat ook Buitengewone Opsporings Ambtenaren ( Boa's) lid kunnen worden.

Rijk J.A. van Ark, Voorzitter

Inloggen

Fotoalbum